Regjeringa ser ikke hvordan helsetjenesten kan bli mer bærekraftig!


Ergoterapeutenes kommentarer til Statsbudsjettet:

Det er mer behov for rehabilitering enn noen gang, men regjeringa forstår ikke at dette også gir bærekraftig utvikling

Vi får flere eldre, forholdsvis færre i arbeid og lavere pensjonsinnbetalinger. Derfor må Norge legge til rette for at innbyggerne klarer å bo hjemme lengst mulig, at vi står lenger i arbeid og at flere personer med funksjonsnedsettelser kommer i inntektsgivende arbeid. Den demografiske endringen skjer samtidig med forventet nedgang i oljeinntekter og konsekvenser av koronapandemien.

I statsbudsjettet nevnes at hovedtyngden av habiliterings- og rehabiliteringstjenestene skal gis i kommunen der brukeren bor, men uten oppfølging i midler. Rehabilitering av institusjonsplasser prioriteres, men ikke rehabilitering av innbyggere. Før koronapandemien har Ergoterapeutene sammen med Unio og andre bruker- og helseforbund uttrykt bekymring for en dårlig oppbygd rehabiliteringstjeneste i Norge. Midtveisevaluering dokumenterte at opptrappingsplan for rehabilitering ikke var tilstrekkelig for å bedre denne tjenesten.

Når vi nå fortsetter å løse utfordringene ved det økende antall eldre med pleie, omsorg og institusjonsplasser, vil Norge få et uhåndterlig underskudd av helsepersonell.  Det er nettopp nå det kreves mer innovasjon. Innsatsen i helsetjenestene generelt, og i eldreomsorgen spesielt, må dreies mot tjenester som utløser ressurser. Det gir bærekraft, men ikke minst gir det fornøyde innbyggere – både blant de som trenger helsetjenester og blant de som yter helsetjenester.

I statsbudsjettet nevnes det at reduksjon av ergo- og fysioterapi i kommunen kan ha gått ut over brukere med habiliterings- og rehabiliteringsbehov, det nevnes at reformen ‘Leve hele livet’ har blitt utsatt i kommunene. Statsbudsjettet bidrar likevel ikke til å rette opp etterslepet i kommunehelsetjenesten. I Løpet av koronapandemiene har forbundets medlemmer rapportert reduksjon eller stenging av re-/habiliteringstilbud, inkludert tilrettelegging av hjem og arbeidsplasser. Dette har gitt kraftig økning i ventetid på ergoterapitjenester. Brukere som har kommet tilbake etter gjenåpningen har i tillegg tapt funksjon mens de har ventet, og mer funksjon vil gå tapt blant dem som står på ventelistene. Det betyr at flere får behov for hjemmetjenester eller institusjonsplass mens de venter. I tillegg får vi gradvis flere brukere med omfattende og langvarig rehabiliteringsbehov etter Covid-19.

Til sammen gir dette press på sykepleiermangelen og behov for institusjonsplasser. Pleietjenester er mye dyrere enn rehabiliterende tiltak.

Ergoterapeutene mener derfor

  • Det er helt nødvendig med mer satsning på forebygging, rehabilitering og tjenesteinnovasjon for å dreie mot mer bærekraftig helsetjeneste. (Vi foreslår 500 mill til rehabilitering)Det er helt nødvendig med mer satsning på forebygging, rehabilitering og tjenesteinnovasjon for å dreie mot mer bærekraftig helsetjeneste. (Vi foreslår 500 mill til rehabilitering)
  • Etterslepet i kommunehelsetjenesten må tas på like stort alvor som etterslepet i sykehusene og bevilges med øremerkede midler til innhenting. (Vi foreslår 500 mill)
  • Tross lovpålagte ergoterapitjenester mangler 60 kommuner ergoterapeut – her er det behov for rekrutteringstilskudd (Vi foreslår 50 mill)
  • Når det nå legges opp til en videre økning i studieplasser til helseprofesjonene, må dette inkludere ergoterapeuter. I perioden 2015-19 er det en økning av ergoterapeutstillinger i kommunene på 25%, og det rapporteres om manglende søkere til stillinger i Nord-Norge.
  • Det må settes av midler til utredning på rehabiliteringsområdet i lys av bærekraftig utvikling og Helsedirektoratets pågående evaluering av opptrappingsplan.

Ergoterapeutene mener for øvrig at det er viktig og riktig med:

  • økte bevilgninger for inkludering og deltakelse i arbeidslivet for funksjonshemmede og personer med psykisk uhelse, og støtter satsning på IPS-ung
  • videreføring av velferdsteknologiprogrammet

Om Nils Erik Ness

Tidligere forbundsleder Norsk Ergoterapeutforbund, tidligere førstelektor NTNU, Ergoterapeut
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized og merket med , , . Bokmerk permalenken.

1 svar til Regjeringa ser ikke hvordan helsetjenesten kan bli mer bærekraftig!

  1. Dorthe Schiørbeck sier:

    Veldig godt skrevet, MEN habilitering bør fremheves på helt lik linje som rehabilitering! Regjeringens politikk går i alle høyeste grad også utover sårbare barn og familier! Hilsen spesialergoterapeut i habiliteringstjenesten i Oslo!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s