Korona – hvordan jobber ergoterapeuter nå?


En tilfeldig smakebit på hva som skjer, krydret med tips og lenker.

Bare for 4 uker siden var dette helt umulig å forestille seg. På tillitvalgtmøter snakket vi om mulighetsåret 2020, uten å ane hva som plutselig lå foran oss. Arbeidsoppgaver for ergoterapeuter er endret dramatisk på få uker.

korona-kathrine

Helsevesenet er ikke i krise, så langt har vi i Norge klart å holde bølgen under kontroll, ved å holde avstand og å prioritere intensiv pleie. Kontroll vil vi forhåpentligvis fortsette å ha. Samtidig skyver vi nå en stor gruppe med behov for ergoterapi foran oss. Etter intensiv behandling på sykehus vil mange koronapasientene ha behov for rehabilitering, for hjemmetrening og tilrettelegging. Når koronapandemien er over, står vi i fare for å få enorme ventelister.

Det er en mager trøst at det er i kriser og krig at nye oppdagelser og intervensjoner presser fram. Jeg velger å tro at helsevesenet, utdanningssystemet og befolkningen i løpet av få uker har gjort et byks på mange år i digital kompetanse. Ergoterapeuter prøver ut nye arbeidsmåter og samarbeider tverrfaglig på overraskende områder. Dette er utfordrende, slitsomt, ja skremmende. Det gir også utviklingsmuligheter. Et mulighetsrom er å finne i Helsedirektoratets dokument om prioriteringer i koronopandemien, der flere brukergrupper foreslås prioritert (Se utdrag fra teksten nederst i blogginnlegget).  Dette er nyttig bakgrunnsinformasjon for arbeidsplassene framover.

En tilfeldig smakebit på hva som skjer, krydret med tips og lenker, som også viser enorm deling i Facebookgruppene til  Ergoterapeutenes regioner.

Opplæring og klar til nye oppgaver

Noen fortsetter jobben de vanligvis gjør med noen endringer, for eksempel hjemmekontor. Svært mange får opplæring for eksempel i  smittevern, hygiene eller pleieoppgaver:

korona-opplæring

korona-kurs

Nye arbeidsoppgaver

Ergoterapeuter viser fleksibilitet og solidaritet, og bidrar med helt nye arbeidsoppgaver, for eksempel  smitteoppsporing, koronatelefon, pleie og omsorgstjenester.

Ergoterapeutene i Stavanger, her Mona Klungtveit, trekker i smittevernutstyr og bemanner luftveis-legekontoret i Stavanger, Vegard Bråtverit bidrar i hjemmesykepleien i Sola.

Korona-smittevernutstyr

korona-smitteoppsporing

Gamle oppgaver på nye måter

Det er spesielt imponerende å se hvordan ergoterapeuter svært raskt har tatt i bruk digitale kommunikasjonshjelpemidler. Mange arbeidsplasser har nå fått fortgang i anvendelse av videokonsultasjoner. Faktisk kan noe gjøres mer effektivt, for eksempel prøves det ut med ‘hjemmebesøk’ på video eller streaming.

Her er det viktig å følge Direktoratet for e-helse sin norm for informasjonssikkerhet og personvern. Hver arbeidsplass må kvalitetssikre med ROS-analyse i henhold til denne normen. Direktoratet for e-helse gir også råd på hvordan komme i gang med videokonsultasjoner

Både kommune- og spesialisthelsetjenesten gjør viktige erfaringer, blant annet er videoerfaringene fra Oslo Universitetssykehus omtalt på Ergoterapeutens nettside

Sunnaas sykehus tilbyr en utvidet veiledningstjeneste for rehabilitering, der blant andre ergoterapeuter bidrar. Her tilbys individuell veiledning til pasienter og veiledning til kommunehelsetjenestenkorona-digitalt hjemmebesøk

korona-videokonsultasjon2

korona-funkhem

Ergoterapeuter gir råd om hverdagsaktiviteter

Sju hverdagsråd

NAPHAs nettsider forteller Vegard Eide Dall om alternative arbeidsmåter for personer med psykiske problemer, eks videochat og recoverybloggen

NRK Nyhetsmorgen får vi tips av ergoterapeut om hvordan legge tilrette for arbeid hjemme 

Ergoterapeutenes sju hverdagsråd i koronaens tid er delt i rekordfart. De er omsatt til nynorsk i Vikebladet og bearbeidet til å passe lokale forhold, som i  Tysvær kommune og Trondheim kommune

I Corona Extra på Podcasten Ergotrip snakker jeg med Siv Iren og Ingunn om de sju hverdagsrådene

Ergoterapi for Covid-19-pasienter

Pasienter som har vært gjennom intensiv behandling blir nå etterhvert skrevet ut, og kan  ha behov for rehabilitering; for tilrettelegging og trening hjemme.

Norsk faggruppe for lungeergoterapeuter har tidligere laget en veileder for Energibesparende arbeidsmetoder ved lungesykdom som også er relevant for Covid-19-pasienter, dessuten finnes energibesparende tips og råd på deres hjemmeside. Også ergoterapeutene i Sjælland Universitethospital har delt relevant informasjon om Energibesparende arbejdsmetoder og hverdagsaktiviteter

Utdrag fra Helsedirektoratets prioriteringsdokument

Fra Helsedirektoratets dokument om prioriteringer i koronopandemien, (min understreking)

Spesialisthelsetjenesten:

  • Pasienter i et forløp etter nyoppstått betydelig funksjonsnedsettelse og behov for habilitering og rehabilitering prioriteres høyest. Dette kan gjelde pasienter innlagt på grunn av hjerneslag, hjerneskade, ryggmargsskade, multitraume, amputasjon, brannskade, nevrologiske tilstander og andre skade- og sykdomsforløp der manglende rehabilitering kan medføre alvorlig varig funksjonstap. Også noen pasienter i senere faser som har fått ny betydelig funksjonssvikt, bør prioriteres høyt.

  • All helsehjelp som medfører fysisk kontakt mellom rehabiliteringspersonalet og pasient, bør utsettes hvis ikke utsettelse vurderes å medføre betydelig funksjonstap. Dette gjelder også habilitering.

Kommunal helse- og omsorgstjenesten:

  • Barn og unge med spesielle behov eller familier det er bekymring for, skal følges opp.

  • Kommunal helse- og omsorgstjeneste må planlegge for å ta imot flere pasienter fra sykehus. Pasienter som skrives ut fra sykehus før de er ferdig med behandlingen skal i samarbeid med kommunen sikres god medisinsk faglig oppfølging uavhengig av diagnose og alder.

  • Hvis tilbud om praktisk bistand, dagsenter, aktivitetstiltak og lignende nedtrappes eller stenges må kommunen sikre tett dialog med bruker og pårørende om situasjonen. Hvis pårørende får større omsorgsoppgaver, må kommunen trygge dem i denne situasjonen.

  • Lavterskeltilbud i kommunene for brukere med alvorlige rusmiddelproblemer eller psykisk lidelser bør opprettholdes for å gi tilbud til de mest sårbare personene og for å avdekke alvorlig sykdomsutvikling. Forekomst av selvmordsproblematikk, psykoseutvikling og akutte stressreaksjoner kan øke i krisetider.

  • For brukere med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse bør det legges til rette for ambulant oppfølging i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, som for eksempel ved ACT/FACT team.

 

 

Om Nils Erik Ness

Tidligere forbundsleder Norsk Ergoterapeutforbund, tidligere førstelektor NTNU, Ergoterapeut
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s