Hva betyr statsbudsjettet for ergoterapeuter?


Statsbudsjettet vil på god og vondt påvirke blant annet re/habilitering, ISF, hjelpemiddelordningen, ekspertbistand og likestilling. Etter en kjapp gjennomlesing av deler av statsbudsjettet vil jeg kommentere følgende:

Helse- og omsorgsbudsjettet:

Regjeringen bevilger hele 3.6 milliarder til sykehjemsplasser. Det fortjener våre sykeste medborgere. Likevel blir dette en feilprioritering når innsats som sikrer at flere kan bo hjemme lengst mulig ikke prioriteres; for eksempel rehabilitering, forebyggende hjemmebesøk, tilrettelegging av boliger og aldersvennlige samfunn. Leve hele livet omtales av regjeringen som en kvalitetsreform for eldre, uten at den tilføres nødvendige bevilgninger. Innen reformens hovedområder er det kun oppbygging av kommunale produksjonskjøkken som prioriteres (96.9 mill for 2020, 400 mill for 2019-2023). Opptrappingsplan for re/habilitering avsluttes, og tidligere øremerkede midler overføres kommunenes inntektssystem. Da har jeg ingen tro på at midlene går til re/habilitering. Vi i Ergoterapeutene etterlyser kunnskapsbasert grunnlag for denne prioriteringen.

Ergoterapeutene hilser velkommen en større satsning på IKT og digitalisering, blant annet for å etablere elektroniske journalsystemer og nasjonalt velferdsteknologiprogram hvor ergoterapeuter også er involvert. Dette er bra!

Ekstra gledelig for ergoterapeuter er utvidelse ordningen innsatsstyrt finansiering (ISF) innen spesialisthelsetjenesten. Her inkluderes mer aktivitet. ISF omfatter somatisk pasientbehandling, både innleggelser og poliklinisk utredning og behandling. Fra 2020 inkluderes telefonkonsultasjoner innenfor somatikk. Endringene vil legge til rette for mer helhetlige pasientforløp og bruk av ny teknologi. Jeg forstår det slik at dette vil åpne for mer ergoterapeutisk innsats innen spesialisthelsetjenesten

Arbeids- og sosialbudsjettet 

Regjeringen foreslår å kutte kraftig i minstesatsen for de unge under 25 år som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) uten at vi ser solid satsning for arbeidsdeltakelse for denne gruppen. Et slikt kutt som regjeringen her foreslår, vil bidra til ytterligere å forsterke sosial ulikhet og utstøting. Det dras i riktig retning at det økes noe til individuell jobbstøtte med beskjedne 10 mill. Her er behovet mye større.

Som forventet følger ASD opp bevilgninger til den framforhandlede IA-avtalen, blant annet med de lovte midlene til ekspertbistand hvor blant annet ergoterapeuter vil bidra med arbeidsplassvurdering. Her settes det også av midler til følgeevaluering av ordningen. Viktig.

Heller ikke i år er det nevneverdig økning av midler til aktivitetshjelpemidler. De siste årene har denne posten blitt tømt halvveis i budsjettåret.  Ekstra gledelig og kjærkomment for mange ergoterapeuter er derfor bevilgninger for å utvikle bedre bestillerordning av tekniske hjelpemidler og IKT-løsninger i hjelpemiddelprosessen. Målet er å digitalisere tjenestene i større grad. På høy tid, sier vi, som har gitt innspill på dette sammen med brukerorganisasjoner, der vi fikk et stortingsvedtak i 2018.

Likestillingspolitikk mangler!

I vår ble Norge kraftig kritisert av FN-komitéen som overvåker FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Norge har langt igjen for full likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne. Det er påfallende at jeg ikke fant noe om dette i budsjettene fra helse- og omsorgsdepartementet, arbeids- og sosialdepartementet, kommunal- og moderniseringsdepartementet, eller barne- og familiedepartementet. CRPD er så vidt nevnt i kulturdepartementets budsjett uten de store lovnader. Regjeringa prioriterer altså ikke likestilling.

Om Nils Erik Ness

Tidligere forbundsleder Norsk Ergoterapeutforbund, tidligere førstelektor NTNU, Ergoterapeut
Dette innlegget ble publisert i Arbeidsliv, bærekraftig, deltakelse, diskriminering, hjelpemidler, inkludering, Nav, politikk, rehabilitering, teknologi, Uncategorized og merket med , , , , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s