Nytt kompetanseløft må inkludere habilitering og rehabilitering


Norsk Ergoterapeutforbund ble invitert av helseminister Høie og eldre- og folkehelseminister Michaelsen for å gi innspill til en videreføring av kompetanseløftet. Nestleder Tove Holst Skyer og jeg ga følgende muntlige innspill den 09.04.19, etterfulgt av Ergoterapeutenes skriftlige innspill som utdyper vårt ståsted.

HOD 09.04.19

I møte med ministrene Høie og Michalsen og statssekretærene Erlandsen og Bramo       (Foto Tove Holst Skyer)

Norge står overfor demografiske utfordringer der det er færre yrkesaktive per pensjonist. Mer enn noen gang er det behov for å bygge opp kompetanse og tjenester som støtter innbyggerne i å mestre hverdagslivet og delta i samfunns- og arbeidsliv. Dette er også viktig for å sikre en bærekraftig helsetjeneste.

Det er behov for mer nytenkning, innovasjon og kunnskapsbasert praksis i kommunehelsetjenesten. Vi løser ikke framtidas utfordring med mer av det samme som vi gjør i dag.

Kompetanseløftet har så langt prioritert pleie og omsorgstjenester. Det er viktig. Men hverdagsmestring og rehabilitering, inkludert bruk av ny teknologi og tilrettelegging av omgivelsene, er fremdeles ikke prioritert i kompetanseløftet, og dermed heller ikke prioritert i alle norske kommuner.

Begrunnelse for mer satsning på hverdagsmestring og rehabilitering finner vi blant annet i eldrereformen Leve hele livet,  dessuten i Blankholmutvalgets prioriteringsmelding med vekt på mestring av hverdagen tross sykdom og/eller smerter.

Jeg vil særlig referere til Midtveis oppsummering av opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (okt 2018). fra Helsedirektoratet til HOD.  Rapporten dokumenterer blant annet:

  • En nedgang av personer som får rehabilitering både i kommune- og spesialisthelsetjenesten
  • Andel kommuner med plan for habiliterings- og rehabiliteringstjenester er synkende
  • Markant nedgang i kompetanseheving for ansatte innen habilitering og rehabilitering
  • Nedgang i tilskudd til innovasjonsprosjekter innen habilitering og rehabilitering
  • Store regionale forskjeller i rehabiliteringstilbudet i både kommune- og spesialisthelsetjenesten
  • Kommunene uttrykker selv behov for å styrke re/habiliteringsfeltet

I opptrappingsperioden dokumenters det en reell nedtrapping!

Midtveisoppsummeringen dokumenteter at omsorgstjenestens målgrupper prioriteres med hverdagsrehabilitering. Det er viktig og riktig, men det mangler innsats for personer utenfor omsorgstjenesten, eks personer i yrkesaktiv alder, barn og unge. 2019 er også opptrappingsplanen sitt siste år, det er derfor behov for videre oppfølging.

Ergoterapeutene foreslår en ny strategi i et videreført kompetanseløft:

Øke kunnskapsbasert innsats for innbyggernes mestring og deltakelse

Fire forslag til tiltak:

  1. Hverdagslivets ABC grunnopplæring om hverdagsmestring og hverdagsaktiviteters betydning for helse, om egeninnsats, velferdsteknologi, etiske dilemma og prioriteringer
  2. Kompetanse og innovasjonstilskudd for rehabilitering; øke bredde og spisskompetanse i rehabilitering. Kunnskapsbaserte beslutninger må erstatte beslutninger basert på vane eller tradisjon. Det bør tilbys rehabilitering der en kan, pleie og omsorg der en må. Det vil bli vanskelig å sikre pleiedekning framover uten at vi samtidig bygger opp rehabiliteringstibudet.
  3. Læringsnettverk i helhetlige rehabiliteringsforløp – Kommunene trenger råd for utarbeiding av helhetlige planer for re/habilitering, gjerne deling av gode eksempler – eks samfunnsbasert rehabilitering i Indre Østfold.
  4. Øke tilgangen på ergoterapeuter, rekrutteringstilskudd og økt utdanningskapasitet. Fremdeles mangler 80 kommuner ergoterapeut. Like mange kommuner har ergoterapeut i deltidsstilling.

En ergoterapeut koster mindre enn en institusjonsplass i året, og en ergoterapeut bidrar til å sikre at enda flere bor hjemme lengre!

I dialogen etter innlegget meldte jeg også behovet for å sikre at Helsebiblioteket fikk tilført støtte slik at de relevante forskningstidsskriftene igjen blir inkludert. Dette er inkludert i vårt skriftlige innspill

Om Nils Erik Ness

Tidligere forbundsleder Norsk Ergoterapeutforbund, tidligere førstelektor NTNU, Ergoterapeut
Dette innlegget ble publisert i bærekraftig, deltakelse, Habilitering, Hverdagsliv, hverdagsmestring, politikk, rehabilitering, Retten til aktivitet og deltakelse, Uncategorized og merket med , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s