Møter du en pasient, bruker eller person?


Ergoterapeutenes forbundsstyre anbefaler at vi først og fremst forholder oss til personer. Vi kan bli grønne av misunnelse på danskene som konsekvent bruker begrepet borger. Dette har ikke helt lyktes ennå i Norge, trolig på grunn av assosiasjoner til det mer politiske begrepet borgerlig. Heller ikke medborger har gått helt inn i det norske språket. Ennå.

Personsentrert ergoterapi

Forbundsstyret har diskutert begrepsbruken og vedtatt standpunktdokumentet Personsentrert ergoterapi.

I Ergoterapeuters kjernekompetanse, Alle skal kunne delta,  benyttes konsekvent begrepet person, som inkluderer enkeltpersoner, familier, grupper og innbyggere generelt i befolkningen.

Også i ny Forskrift om nasjonal retningslinje for ergoterapeututdanning benyttes begrepet person konsekvent, der retningslinjene for fysioterapeut- og sykepleier og vernepleierutdanning i større grad bruker pasient- og brukerbegrepet.

Verdensforbundet for ergoterapeuter (WFOT) har begynt å bruke begrepet person centred, for eksempel i nylig position statement om rehabilitering. Sveriges Arbetsterapeuter har også et eget standpunktdokument Personscentrering inom arbetsterapi 

Spiller det noen rolle da?

Ergoterapi bygger på antagelser om at mennesket er av naturen aktivt, og at mennesket bevarer helse og utvikler seg gjennom selvvalgte aktiviteter. Ergoterapeutenes visjon er aktivitet og deltakelse for alle. Ergoterapi tar utgangspunkt i personers ressurser, kompetanse, interesser og muligheter til aktivitet og deltakelse. Ergoterapeuter har et særlig blikk på aktivitetene personer utfører og/eller engasjerer seg i.  Dette krever en personsentrert tilnærming.  Gjennom samarbeid og samvalg bidrar ergoterapeuters personsentrerte praksis til at innbyggerne oppnår aktivitet og deltakelse.  Praksisen er basert på retten til selvbestemmelse og retten til aktivitetsdeltakelse. Ergoterapeuten skal bidra til at personers valg, handlinger og erfaringer blir vektlagt som sentrale faktorer.

Ved å velge personbegrepet, vil vi inkludere større deler av hverdagslivet. Begrepene pasient og bruker vektlegger særlige aspekt ved en person sin situasjon, og kan være avgrensende for å forstå personers behov og ønsker om deltakelse i sine omgivelser.  Det er disse begrepene som i stor grad benyttes i lovverket og vil derfor styre eller påvirke begrepsbruk i praksis.  Det er likevel viktig at ergoterapeuter kjenner ergoterapifagets tradisjon, ståsted og tilnærming på dette området.

Person som eier av egen rehabiliteringsprosess

En parallell til forbundsstyret sin begrepsdiskusjon er et delprosjekt i Prosjekt innovativ rehabilitering i Indre Østfold. (Også omtalt i Ergoterapeuten nr 1 2019). Prosjekt innovativ rehabilitering har konsekvent har valgt å omtale de viktigste samarbeidspartnerne som personer. Dette utdypes i egen rapport som anbefales til lesing. I rapporten drøftes blant annet problematiske begrep som myndiggjøring og brukermedvirkning og anbefaler å snakke om person som eier av egen rehabiliteringsprosess. Dette bidrar også til å endre praksis.

Dersom vi møter personer i vårt arbeid vil vi åpne for et annet likestilt samarbeid og deltakelse enn om vi møter en pasient eller bruker. Dette vil også stille andre forventninger til den personen det gjelder, som kan unngå å komme i en mer passiviserende syke- eller brukerrolle.

Personbegrepet er derfor å foretrekke.

Mennesker, personer eller folk? Denne forklaringen fra universitetslektor Kjell Heggvold Ullestad, NTNU kan være til hjelp

 

 

Om Nils Erik Ness

Tidligere forbundsleder Norsk Ergoterapeutforbund, tidligere førstelektor NTNU, Ergoterapeut
Dette innlegget ble publisert i Arbeidsliv, deltakelse, diskriminering, Habilitering, inkludering, rehabilitering, Retten til aktivitet og deltakelse, Uncategorized og merket med , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s