Sp foreslår ergoterapeuter på sykehjem


Vil de andre partiene følge? Forslaget om sikring av rehabilitering og fysisk aktivitet i sykehjemmene vil være underlig å ikke støtte!

I dag var det høring i Stortingets Helse- og Omsorgskomite på Kjersti Toppe og Heidi Greni (Sp) sitt forslag om å sikre rehabilitering og fysisk trening på sykehjem (Dok 8:34S 2015-16).  Forslaget er godt begrunnet og konkluderer med følgende forslag:

SPs forslag sykehjemJeg deltar for Ergoterapeutene på høringen med skriftlig og muntlig innspill.

Hør mitt muntlige innspill til komiteen:

 

 

Forslaget om å sikre rehabilitering og fysisk trening i sykehjem er viktig for våre mest sårbare innbyggerne. De som virkelig trenger god profesjonell oppfølging. Sykehjemsbeboere lever ofte et passivt og monotont liv. De fleste beboere på sykehjem har en demensutvikling eller er svært skrøpelige – rehabilitering blir i dag gitt i liten grad. Det er derfor behov for å styrke tilbudet med rehabiliterende tilnærming og fysisk aktivitet inkludert i hverdagslivet.

Eldre, uansett funksjonsnivå, har ressurser som kan aktiviseres med rehabilitering. En studie viser at personalet i sykehjem lett undervurderer beboernes ressurser, derfor kreves det riktig kompetanse. Studien viser at institusjonsbeboere foretrekker å delta i aktiviteter der de selv er aktive. Paradoksalt nok trodde de ansatte at beboerne ville ha passiv underholdning som for eksempel konserter og høytlesing.

Rehabilitering innebærer at en yter innsats både med person og omgivelsene for at ønskede aktiviteter skal kunne utføres.

Ergoterapeuter tar utgangspunkt i personers kjente og ønskede hverdagsaktiviteter ved rehabilitering. Det sentrale spørsmålet er alltid: Hvordan vil du delta? Hva er viktige aktiviteter for deg? Ergoterapeuter har stort fokus på brukerdeltakelse og ressursutløsing.

Det er nødvendig å foreta grundig kartlegging av praktiske hverdagsaktiviteter for eksempel påkledning, personlig stell, spising, personlige interesser, samt bruk av telefon, fjernsyn og sosiale media. Ergoterapeuters kompetanse i kartlegging av kognitiv og/eller motorisk svikt – og konsekvenser i utføring av praktiske aktiviteter er viktig i dette arbeidet.

Kartlegging må følges opp med hensiktsmessige tiltak. Det dokumenters effekt av fysisk og kognitiv trening – helst i kombinasjon. ADL-trening viser effekt også i sykehjem. For eksempel tiltak ved spise- og svelgproblem som ofte hindrer beboerne å få i seg næringsrik mat. Vaner må stimuleres med kjente aktiviteter og omgivelser – da husker også kroppen lettere. Deltagelse i hverdagslige gjøremål som matlaging, baking, stell av blomster og hageaktiviteter er gode eksempler.

 Universell utforming, eller aldersvennlig utforming, skal ligge til grunn for bygninger og omgivelser i sykehjem. Forenklinger kan ofte være til stor hjelp. Det dreier seg om å redusere forvirrende synsinntrykk, fjerne unødige stimuli og gjøre det enklere å orientere seg i omgivelsene.

I sykehjem kan omgivelsene legges til rette av ergoterapeuter slik at de inviterer til aktivitet. For personer som har behov for å bevege seg mye er det viktig at de kan gjøre dette på en selvstendig og trygg måte; For eksempel individuelle hjelpemidler, trapperullator, sporing med GPS så gå-radiusen kan blir større, ergometersykler koblet til video som tar brukeren gjennom kjent terreng i lokalmiljøet eller spillteknologi der balanse og kognisjon trenes samtidig som en har det morsomt. Teknologi for å sikre kontakt med venner og familie er også viktig, eks telefon, skype og andre sosiale media. Flere eldre kommer nå på sykehjem med Ipaden sin og forventer at den kan brukes i nye omgivelser.

Familie og pårørende har en betydelig belastning og kan noen ganger kjenne seg hjelpeløse. Det er nødvendig å støtte pårørende ved å gi opplæring og oppfølging. Pårørende bør få individuell informasjon om aktivitetsmuligheter, og hva de konkret kan bidra med for å støtte aktivitet og deltakelse for sykehjemsbeboere. Informasjon og opplæring til pårørende og personal bør være et fast tilbud i sykehjemmene, noe ergoterapeuter bidrar med.

Komitemedlemmer; Ved å trene de viktige aktivitetene og legge til rette omgivelsene vil mange eldre personer gledes over livet og mestre hverdagslivet lengre. Mer aktivitet i hverdagen kan også gi større grad av trygghet, redusere angst og uro, og redusere medisinering. Jeg visere til referanser i vårt skriftlige innspill.

Dette er et forslag det vil være underlig å ikke støtte!

 

Om Nils Erik Ness

Tidligere forbundsleder Norsk Ergoterapeutforbund, tidligere førstelektor NTNU, Ergoterapeut
Dette innlegget ble publisert i ergoterapi, hjelpemidler, Hverdagsliv, hverdagsmestring, rehabilitering, teknologi, trening og merket med , , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s