Stortinget lovfester ergoterapeuter – det lønner seg for kommunene!


Da har Stortingets helse- og omsorgskomité gitt sin innstillingMeld.St 26 (2014-15) Fremtidens primærhelsetjeneste. Ingen annen yrkesgruppe er så omfattende omtalt som ergoterapeuter. Med god grunn. Bloggen i dag sakser ganske enkelt gullkort fra Innstilling 40 S (2014-15) som viser at Norsk Ergoterapeutforbund har nådd fram med sin argumentasjon.

lovfesting

Stortingets helse- og omsorgskomité bemerker:

«Komiteen vil påpeke at ergoterapeuter er en viktig og nødvendig profesjon i fremtidens helse- og omsorgstjenester. I stortingsmeldingen vektlegges viktigheten av at brukerne skal ha et godt liv og kunne bo hjemme lengst mulig. For å kunne realisere dette er det spesielt viktig å skreddersy tjenester som bidrar til at brukerne gjennom mestring av dagliglivets gjøremål, blir i stand til å klare seg selv – til tross for sykdom og funksjonsnedsettelser. Forskning og prosjektevalueringer har vist at for eksempel hverdagsrehabilitering, gjerne kombinert med velferdsteknologi, folkehelsetiltak og fokus på læring og mestring, gir resultat – både individuelt for brukere, og samfunnsøkonomisk. For eksempel har til nå ca. 100 kommuner i Norge valgt å satse på igangsetting av hverdagsrehabilitering etter modell fra Danmark parallelt med at velferdsteknologiske løsninger tas i bruk, og flere er på trappene. Komiteen understreker at det for mindre kommuner må være anledning til å skape en ordning med felles ergoterapikompetanse. Ergoterapeuter har god kunnskap om aktivitet og deltakelse, samt tilrettelegging. Disse arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet og vil kunne fylle en viktig rolle i en helhetlig tiltakskjede.»

«Komiteen viser til at det i 2013 var om lag 2 600 årsverk for ergoterapeuter i norske kommuner (…). Det såkalte Hagen-utvalget foreslo i sin innstilling «Innovasjon i omsorg» (NOU 2011:11) å tredoble antallet ergoterapeuter i kommunene for å styrke arbeidet med aktiv omsorg, rehabilitering og velferdsteknologi. Komiteen vil peke på ergoterapeutene som en svært viktig yrkesgruppe i kommunenes pleie- og omsorgssektor for å møte framtidas utfordringer med flere eldre over 80 år. Universell utforming og ny teknologi vil gi stadig nye muligheter både for mestring og aktivitet. Ergoterapiutdanningen har i dag velferdsteknologi og universell utforming som en viktig del av utdanningen. I tillegg til den helsefaglige kompetansen, vil ergoterapeutene også representere viktig kompetanse for tjenestedesign og utbygging, særlig knyttet til innkjøp og tilpasning av velferdsteknologi, samt for opplæring av andre helsearbeidere.»

«Komiteen viser til at regjeringen har varslet at den vil legge frem en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering med hovedvekt på kommunene. Komiteen mener denne også må ha oppmerksomhet på ansvarsavklaringen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, og ikke minst samhandlingen mellom disse. Det vises i meldingen til tall fra SSB fra 2013, som viser at i overkant av 100 kommuner ikke har ergoterapeuter knyttet til sin virksomhet, samtidig som mange kommuner har lang ventetid for å få tjenesten.»

Kristelig folkepartis medlem bemerker:

«Ifølge tall fra SSB manglet noe over 100 kommuner en ergoterapeut i sin stab (2013). Tilbudet om habilitering/rehabilitering varierer i kommunene, og mange steder er ikke tilbudet tilstrekkelig bygd ut. Ergoterapeutene har en viktig rolle i dette arbeidet i kommunene, i samarbeid med en rekke andre profesjoner. Dette medlem understreker viktigheten av aktiviserende og helsefremmende tiltak rettet mot eldre og pleietrengende i kommunene. Om få år vil vi få en kraftig økning i den aldrende befolkningen. Tidlig tilrettelegging av boligsituasjon og tilpasning av aktiviteter så flere kan bo hjemme som ønsket, er avgjørende. Det så flere kan leve selvstendige og fullverdige liv, til tross for enkelte begrensninger. Dette medlem mener i likhet med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norsk Handikapforbund at ergoterapi bør være en del av kjernekompetansen som kommunene er lovpålagt å ha.»

«Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, mener det derfor er viktig å innlemme også ergoterapeutene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten – gjeldende fra 2020 – og fremmer derfor følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til lovendring som inkluderer ergoterapikompetanse som en lovpålagt tjeneste i kommunene.»

Dette blir vedtatt i Stortinget den 12.11.15.

 

Om Nils Erik Ness

Tidligere forbundsleder Norsk Ergoterapeutforbund, tidligere førstelektor NTNU, Ergoterapeut
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized og merket med , , , , , , , , , , , , , . Bokmerk permalenken.

1 svar til Stortinget lovfester ergoterapeuter – det lønner seg for kommunene!

  1. Randi W. Aas sier:

    God lesning- klok komité og dyktig forbund! Når bør utdanningskapasiteten økes for å møte behovet?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s