Mer å gjøre for flere ergoterapeuter i kommunene!


Stortingets kommunal- og forvaltningskomité har levert sin innstilling til regjeringens Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner. Komiteen er splittet i synet på oppgavefordeling til kommunene innen hjelpemiddelformidling, re/habilitering og boligtilpassing. Ergoterapeutene har derfor delvis nådd fram med sin argumentasjon i samarbeid med andre fag- og brukerorganisasjoner.

Flertallet i komiteen (H, Frp, Krf og V) ønsker å overføre mer ansvar for hjelpemiddelområdet, re/habilitering, og Husbankens boligtilskudd til kommunene.

Komiteens mindretall (AP, SP og SV) støtter ikke forslaget om å overføre det økonomiske ansvaret for basishjelpemidler fra staten til kommunene.  Mindretallet viser til at organisasjonene (inkludert Norsk Ergoterapeutforbund) samlet har gått mot endringer på området.

Komiteens flertall (AP, H, FrP, KrF, SP og V) mener det er naturlig at kommunene får et større ansvar for rehabiliteringstjenestene og støtter en utredning av hvilke oppgaver kommunene bør få på rehabiliteringsfeltet. Samtidig mener komiteens medlemmer fra AP at ansvaret for den spesialiserte rehabiliteringen fortsatt skal være helseforetakenes ansvar.

Komiteens medlem fra SV peker på at innbyggerne trenger både generelt og spesialisert tilbud innen habilitering, rehabilitering, hjelpemidler, arbeid og boligtilpassing for at alle skal kunne leve et selvstendig liv og delta på like fot i samfunnet. Å gjøre endringer på ansvarsdeling og finansiering må ha som mål at disse livsvilkårene skal bedres for innbyggerne. Å overføre til kommunene nå vil være å gå på tvers av faglige råd og synspunktet til brukerorganisasjonene. SV «viser til fellesuttalelsen fra hhv. Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Rehabilitation International Norge (RI Norge), som er svært betenkt over at ansvaret for rehabilitering foreslås overført til kommunene. De påpeker at uansett reform vil kun et fåtall kommuner ha en størrelse som vil gjøre det mulig å utvikle og vedlikeholde nødvendig kompetanse innen rehabilitering for de mange ulike gruppene som har stort behov for rehabilitering og at innen rehabilitering er det behov for kvantitet i erfaringsoppbyggingen for å oppnå god kvalitet.»

Stortinget skal etter planen behandle komiteens innstilling 9. juni. Etter all sannsynlighet peker dette på en rekke nye oppgaver for kommunene der ergoterapeuters kjernekompetanse i hverdagsmestring er påkrevet; Re/habiliterings- og tilretteleggingskompetanse, inkludert tekniske hjelpemidler og boligtilpassing. Ergoterapeuter er svaret på kommunenes nye oppgaver!

Ergoterapeutene har vært uenig i stortingsmeldinga fordi den svekker spesialisttjenestene. Når den nå likevel blir vedtatt er det bare å brette opp ermene – det vil bli behov for flere ergoterapeuter! Dette motiverer for videre tydeliggjøring av ergoterapeuters samfunnsoppdrag i kommunene framover. Snart er det kommunevalg – her kan vi alle utfordre politikerne!

Jeg vil takke forbundets seks regioner som aktivt har deltatt med avisinnlegget «Robuste kommuner – robust for hvem?» Innlegget er publisert i et stort antall aviser over hele landet, samt sendt våre synspunkter til regionenes representanter på Stortinget. Denne innsatsen viser at de nyetablerte regionene allerede i gang med politisk påvirkning!

Om Nils Erik Ness

Tidligere forbundsleder Norsk Ergoterapeutforbund, tidligere førstelektor NTNU, Ergoterapeut
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized og merket med , , , , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s