Ergoterapeutenes høring om Kommunereformen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite


Høring i stortinget

I dag har Norsk Ergoterapeutforbund gitt følgende innlegg i Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite i høring på Meld.St 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner  Se innlegg fra flere brukerorganisasjoner på video fra høringssalen (jeg har innlegg fom 33.20)

Ergoterapeutenes skriftlige innlegg er i samsvar med budskapet fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Handikapforbund og Norsk Fysioterapeutforbundet. Dette tydeliggjør også alvoret og bekymringene både fra bruker- og profesjonsforbundene. Vi gir spesielt innspill på overføring av oppgaver knyttet til kapittel 5 i meldingen, og viser for øvrig til UNIOs innspill.

Innbyggerne i Norge må ha tilgang til både et generelt og et spesialisert tilbud innen hjelpemiddelformidling, habilitering, rehabilitering, boligtilpassing og tilrettelagt arbeid. Overføring av ansvar til kommunene må ikke vedtas før dette er nærmere utredet. Vi mener at det ikke må gjøres vedtak som fører til at helhetlige og likeverdige løsninger blir begrenset.

Norsk Ergoterapeutforbund vil foreslå fire forutsetninger som er aktuelle ved oppgavefordeling på de nevnte områdene:

Tydeligere ansvarsavklaring mellom spesialisthelsetjenestene og kommunehelsetjenesten

Helsedirektoratet utredet dette i en rapport i 2012 (IS-1945), men var ikke tydelig nok. Helse Midt-Norge bygget på Helsedirektoratets utredning, med en faglig grundig og omfattende prosjektrapport (Rehabilitering i Midt-Norge 2014). Dette bør tas med i det videre arbeidet om oppgavefordeling

Sikring av like rettigheter, kompetanse og tilbud for innbyggerne innen habilitering, rehabilitering, hjelpemiddelformidling, boligtilpasning og tilrettelagt arbeid

I dag sikrer folketrygdloven både rettigheter og finansiering av nødvendige hjelpemidler. Rettighetene lagt under en kommunal rammefinansiering vil kunne føre til begrensninger og større ulikheter.

Det er bekymringsfullt om kommunene også skal finansiere boligtilpassing og spesialiserte rehabiliteringsopphold innenfor sine rammebudsjetter. Ansvaret for og finansieringen av tilbudene i spesialisttjenesten må ivaretas av spesialisttjenesten (ev husbanken, hjelpemiddelsentralene, spesialisthelsetjenesten) for å sørge for lik tilgang til tjenestene.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Handikapforbund og Norsk Fysioterapeutforbundet og Norsk Ergoterapeutforbund har tidligere levert felles innspill til Helsedirektoratet og HOD om hva som må være på plass innen re/habiliteringsområdet, blant annet krav om kvalitet, kvantitet og kompetanse. Dette er også et godt grunnlag i en videre utredning.

Finansieringsordninger som sikrer ambulant og poliklinisk rehabilitering samt veiledning fra spesialisthelsetjenesten

For at kommune skal kunne gi gode tjenester må spesialisthelsetjeneste bistå ved de akutte, komplekse eller sjeldne funksjonsnedsettelser/sykdommer. Denne tjenesten må følges opp med poliklinisk og ambulant virksomhet som inkluderer veiledning til kommunene. Her må finansieringsordninger komme på plass.

Flere ergoterapeuter i kommunene – lønnstilskudd for ansettelse av ergoterapeuter i kommunene

Områdene vi har snakker om hjelpemiddelformidling, habilitering, rehabilitering, boligtilpassing og tilrettelagt arbeid er hovedarbeidsoppgavene for ergoterapeutene. En økt satsning på disse områdene vil kunne øke hverdagsmestring og deltakelse samt redusere behovet for pleie- og omsorgstjenester. Dette er ønskelig, men kommunene klarer ikke å utføre oppgavene de har pr i dag. Blant annet på grunn av mangel på ergoterapeutstilinger. I statsbudsjettet for 2015 kan vi lese at 111 kommuner ikke har ergoterapeut.

Vi sammenligner oss ofte med Danmark; Danmark har totalt 15 ergoterapeuter pr 10.000 innbyggere, mens Norge har 8. I kommunene er forskjellen enda større; Danmark har 9,9 ergoterapeuter pr 10.000 innbygger, mens tilsvarende tall for Norge er 3,4.

Her må mye på plass før en kan planlegge og vedta overføring.

Men altså: Det bør ikke gjøres vedtak om overføring innen de nevnte områdene før grundig kunnskapsbasert utredning

Vårt skriftlige innlegg kan leses her

Les mer om saken på sidene til  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norges Handikapforbund

 

Om Nils Erik Ness

Tidligere forbundsleder Norsk Ergoterapeutforbund, tidligere førstelektor NTNU, Ergoterapeut
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized og merket med , , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s