Oppsummering av hverdagsrehabilitering i Norge 2011-2014


Som prosjekt går trolig ”Hverdagsrehabilitering i Norge” mot slutten. For Norsk kommunehelsetjeneste er det forhåpentligvis fortsettelsen til mye mer. Dette prosjektet er et utrolig vellykket samarbeid mellom KS, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund. Norsk Ergoterapeutforbund hadde hårete mål da vi inviterte til samarbeid – men hva som virkelig er oppnådd siden samarbeidsstart i 2012 er over all forventning! Vi kan absolutt si at det skjer et paradigmeskifte i norsk hjemmetjeneste ”fra lengst mulig i eget hjem, til lengst mulig i eget liv”. Den 3. Nasjonale erfaringskonferansen i hverdagsrehabilitering (Trondheim 27-28.nov 2014) ga anledning til å reflektere over hva som er oppnådd og hvilke utfordringer og muligheter vi kan stå overfor for å sikre en bærekraftig helse- og velferdstjeneste.

Oversikten sier sitt:

(Tekst fortsetter under bildene)

Skjermbilde 2014-11-30 kl. 17.04.38Skjermbilde 2014-11-30 kl. 17.04.50Skjermbilde 2014-11-30 kl. 17.05.06Skjermbilde 2014-11-30 kl. 17.05.24Skjermbilde 2014-11-30 kl. 17.05.38Skjermbilde 2014-11-30 kl. 17.05.53

Hvorfor har dette lyktes?

Både fellesrapporten ”Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering (Ness m.fl), fagboka Hverdagsrehabilitering og Fürst og Høverstad (2014) sin rapport beskriver samsvarende suksesskriterier. Jeg mener det likevel er grunn til å løfte fram spørsmålet som starter hverdagsrehabilitering for den enkelte: Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?. Dette er nære spørsmål for den enkelte innbygger, noe en kan identifiserer seg med. Dette er mye nærmere enn spesialisthelsetjeneste og komplisert teknologi. Dette handler om livet der det leves, noe nært i egne omgivelser. Det handler om hverdagsliv mer enn kropp. Det handler om egne muligheter når noe svikter. Det handler om noe positivt i ei tid da både eldre og helsesektoren i perioder omtales svært negativt. Dette spørsmålet må vi holde på framover.

Utfordringer og farer

Utfordringene framover er nettopp at vi igjen fokuserer på problemer, diagnose og kropp framfor den enkeltes viktighetsområdet. Andre farer er selvsagt fokus på innsparing framfor tjenestekvalitet. Dette ser vi når ergoterapi- og fysioterapiressurser tas fra den etablerte rehabiliteringstjenesten for å sette igang hverdagsrehabilitering. Da flytter vi problemene og gir dårligere tjeneste for de grupper som ikke kan nyttiggjøre seg hverdagsrehabilitering. Det er som fylkeslege Vaage sier: Dekningen av fysioterapeuter i norske kommuner er dårlig og for ergoterapeuter riktig begredelig. Sammenligner vi tallene mellom Danmark og Norge bekreftes dette. Jeg ser også en fare i at ergo- og fysioterapiressurser trekkes ut av hjemmetjenesten når hverdagsrehabiliteringsprosjektene er over, slik at pleie- og omsorgstjenesten må klare seg selv. Dette er prøvd ut allerede i danske kommuner og gir ikke gevinster. Hverdagsrehabilitering forutsetter rehabiliteringskompetanse. Det forutsetter også en ledelse som kontinuerlig holder den faglige og etiske diskusjonen varm, slik at personalet ikke faller tilbake til gamle vaner med hjelpefeller og hemmelige tjenester.

Mulighetene framover er mange.

Det dreier seg om å bidra til aktive og helsefremmende liv for flere, samtidig som en støtter opp om en bærekraftig helse- og velferdstjeneste. Flere kommuner utvider hverdagsrehabilitering under overskrifta hverdagsmestring; Trondheim har etablert Tidlig innsats som forebyggende tiltak før hjemmetjeneste, Malvik kommune hverdagshabilitering for personer med psykisk utviklingshemming. Nome kommune og Kristiansand ser at personer med tidlig demens kan ha nytte av hverdagsrehabilitering. Andre kommuner prøver så smått ut de samme ut prinsippene for personer med psykisk uhelse. Dette må vi få mer av. Psykisk helsetjeneste kan også ha behov for nytenkning og et supplement eller alternativ til samtaleterapi. Praktisk trening i hverdagsaktiviteter; for eksempel innkjøp, gå på kino, møte venner, organisere hjem og dagligliv er gjøremål som like gjerne må trenes for personer med psykiske lidelser. Statssekretær Normann har flere ganger spurt hvorfor begrepet rehabilitering brukes når vi snakker om somatiske funksjonsnedsettelser og ettervern relatert til psykiske helse. Hva signaliserer dette? Begge tjenester er organisert under felles lov. Med hverdagsrehabilitering innen psykisk helse vil en også utfordre silotekningen av tjenester og muliggjøre mer tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Til nå har det i stor grad vært forskjellige kommuner som har prøvd ut hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi og derfor ikke helt sett sammenhengen. Velferdsteknologi må også trenes til bruk, og det må avveies når velferdsteknologien aktiviserer til deltakelse eller passiviserer funksjoner som kan trenes. Det kan derfor være klokt med mer samkjøring av hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. En sped begynnelse er førprosjektet i Arendal og Kristiansand i samarbeid med Innomed, SINTEF og Ergoterapeutene.

En annen mulighet er å se hverdagsrehabilitering i en større sosial sammenheng – Eigersund og Karmøy kommuner har intensjoner om større inkludering av sivilsamfunn, og utvikle redskap for å kartlegge og utvikle sosial deltakelse i samfunnet. Dette er lovende for framtida. Vi skal jo ikke bare rehabiliteres inn i hjemmet, men også ut av hjemmet. Paradigmeskiftet har gått fra lengst mulig i eget hjem til lengst mulig i eget liv. Skal vi følge Danmark kan det neste neste paradigmeskiftet være å se hverdagsrehabilitering i et større sosialt samspill; – lengst mulig i hverandres liv!

Les mer om hverdagsrehabilitering i felles nettside http://www.hverdagsrehabilitering.no eller i fagboka om Hverdagsrehablitering:

Skjermbilde 2014-11-30 kl. 20.39.20

Om Nils Erik Ness

Tidligere forbundsleder Norsk Ergoterapeutforbund, tidligere førstelektor NTNU, Ergoterapeut
Dette innlegget ble publisert i psykisk helse og rus og merket med , , , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s