I flokk tenker vi smartere om ny framtid!


Jeg vil bidra til en ny og smartere fremtid for Norsk Ergoterapeutforbund der vi deltar sammen, sa jeg på Ergoterapeutenes landsmøte i går. Jeg utfordrer flokken til å delta! Med smartere antydes ikke at vi ikke har vært smart før, men altså enda smartere. Vi lever i en tid med store teknologiske endringer, nye former for sosiale nettverk, mer innovasjon og kunnskapsdeling. Det skjer raske endringer i samfunnet og spesielt innen helse og velferd.

Vi utfordres på godt og ondt:

Regjeringa utfordrer trepartssamarbeidet ved å foreslå endringer i arbeidsmiljøloven, vi kan få utfordringer på arbeidsbetingelser og pensjonsordninger som i verste fall kan føre oss ut i konflikt. Faktisk kan det skje veldig snart. Mer enn noen gang er fagforeningene og det tette samarbeid i UNIO viktig i fremtidas arbeidsliv – og smart for medlemmene når det blåser.

Jeg tar det positive fremtidsbildet:

Skjermbilde 2014-11-14 kl. 14.49.06

Strategisk jobber vi med å finne mulighetsrommet for Ergoterapeutene – særlig knyttet til samhandlingsreformen. Vi har lagt trykket på re/habilitering og velferdsteknologi. En analyse av mulighetsrommet før vi setter inn tiltak og aktivitet fra forbundet er å tenke smartere for fremtida; Mer effektiv og strategisk bruk av forbundets ressurser. Dette har vi lykkes med i siste landsmøteperiode. På første landsstyremøtet vil vi fortsette diskusjonen om mulighetsrommet framover. Hvor skal vi sette støtet og prioritere med utgangspunkt i landsmøteprogrammet?

I de siste fire årene har Ergoterapeutene til de grader vist at vi kan jobbe sammen i hele organisasjonen om å nå mål. Vi har vist vi er en samarbeidsorientert organisasjon. Dette skal vi nå styrke, for eksempel med gjennomgående representasjon der regionene sitter i forbundsstyret. Vi har også lyktes med tett samarbeid med andre bruker- og profesjonsorganisasjoner, med felles prosjekt i hverdagsrehabilitering, nettverk i velferdsteknologi og felles innspill om re/habilitering overfor myndighetene. Dette smarte samarbeidet mellom organisasjoner vil jeg støtte opp om framover. Vi står overfor opptrappingsplan i re/habilitering – trolig knyttet til statsbudsjettet for 2016. Vi forventer at våre forslag til bedre re/habiliteringstjenester kommer med, og vi forventer oss økte midler til habilitering og rehabilitering i årene framover.

Ergoterapeutene fortsetter også å være løsningsorienterte samt utvikle en delingskultur. Selvsagt deling innen vår egen yrkesgruppe, og samtidig er det smart å dele vår kompetanse og kunnskap med andre. Dette er også en hovednøkkel til suksessen med hverdagsrehabilitering. Jeg bruker ofte COPM som et eksempel. COPM har vært en godt bevart hemmelighet innen vår yrkesgruppe i nesten 25 år før den ble tydelig i hverdagsrehabilitering. Om vi ikke har delt vår kunnskap hadde aldri Helsedirektoratet gått med på å kreve at samtlige 44 kommuner, som får støtte til hverdagsrehabilitering, skal bruke dette redskapet. I 2016 får vi også resultatene av følgeevalueringa som dokumenteres med COPM.

Ergoterapeutenes metoder i å fremme personsentrerte tiltak og deltakelse i hverdagslivet er et unikt fortrinn som vi må vise tydeligere i fremtida. COPM er kun ett eksempel på brukersentrert og aktivitetsbasert redskap – ergoterapeuter har mange flere. Vi støtter opp om selvstendighet, hverdagsmestring, arbeids– og samfunnsdeltakelse. Dette er smart fordi det det gir verdige og meningsfulle liv for flere, samtidig er det også samfunnsøkonomisk og støtter opp om et bærekraftig samfunn. Norge står overfor store utfordringer fremover; Om vi ikke tenker nytt innen helse- velferd- og hjemmetjenester vil vi ha stor mangel på arbeidskraft. Vi må tydeligere dokumentere og argumentere samfunnsøkonomisk. Vi må vise at det er smart å prioritere hverdagsmestring og deltakelse – der ergoterapeuter har en kjernekompetanse. Vi må tydeligere argumentere for at vi bidrar til innovasjon og nytenkning om et bærekraftig samfunn. Vi mener lønnstilskudd for ansettelse av ergoterapeuter må på plass for at kommunene skal makte å møte innbyggernes behov for re/habilitering framover.

Vi har valgt en ny organisering av Ergoterapeutene – som åpner for smartere teknologiske løsninger der vi knyttes nærmer hverandre. Dette har forbundskontoret begynt å kalle ”Ergoskyen”. Ergoterapeuter, som allerede er fortrolig med teknologi, skal altså bruke denne smart i fremtidas organisasjon av Ergoterapeutene. Vi skal utvikle bedre og sømløse IKT-løsninger, nettmøter, arkiv og delingsmuligheter. Landsmøtet var et godt eksempel på aktiviteter framover: streamet møte åpent for alle på nettet, aktiviteter underveis på Facebook, Twitter og Instagram, samt quiz med Kahoot samt bruk av ordskyer på World.

Skjermbilde 2014-11-14 kl. 14.58.50

Når disse tre landsmøteårene er ved slutten, forventer jeg at norske ergoterapeuter har erfart tillitsvalgtopplæring og faglig opplæring, kursing eller deltakelse i nettverk ved sin egen skjerm. Jeg forventer at mangeav våre møter skjer med gode teknologiske løsninger, der de kan supplere de fysiske møtene. Med medlemmers bidrag vil vi bli mer synlig i samfunnet gjennom sosiale media, lokal kursing og tillitsvalgte.

Jeg er stolt av visjonen til Ergoterapeutene; Aktivitet og deltakelse for alle! Dette peker på borgere og brukere i samfunnet generelt, samtidig gjelder det også vår egen organisasjon. Aktivitet og deltakelse for alle ergoterapeuter! Det er også smart for fremtida!

Jeg vil takke det tidligere sentralstyret, under ledelse av forbundsleder Mette Kolsrud, for fantastisk samarbeid i landsmøteperioden 2010-2014. Jeg takker også for fantastisk innsats i forbundskontoret! Sammen har vi vært et kjempelag, dette momentum skal vi holde i gang.

Jeg gleder meg til å gå inn en ny fremtid sammen med Ergoterapeutene, gleder med til første møte for det nye forbundsstyret. I flokk tenker vi smartere om samarbeid, innovasjon og bærekraftighet.

Om Nils Erik Ness

Tidligere forbundsleder Norsk Ergoterapeutforbund, tidligere førstelektor NTNU, Ergoterapeut
Dette innlegget ble publisert i bærekraftig, rehabilitering og merket med , , , , , , , . Bokmerk permalenken.

1 svar til I flokk tenker vi smartere om ny framtid!

  1. Hadde trudd at æ skulle være så peist etter fire daga med landsmøte at æ trengte å avspasere i dag. Oppdaga imidlertid at æ va fullada og klar førr både en ny arbeidsdag og landsmøteperiode. En landsmøteperiode der vi skal sette nye idea ut i livet. Idea som æ va med på å unfange, som blei adoptert allerede før de blei ordentlig forløst på landsmøtet vårt, og som æ nu skal få lov tel å være fadder tel. Om et år e det tid før konfirmasjon.
    Takknemlig førr å få jobbe i verdens beste fagorganisasjon, Norsk Ergoterapeutforbund.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s