Jubel – nå er rapporten om hverdagsrehabilitering klar!


Prosjekt ”Hverdagsrehabilitering i Norge” har 28.09.12 levert rapport ”Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering” til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det er i seg selv enestående at KS, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund har stått sammen om et slikt felles arbeid. Selve rapporten er utarbeidet av ei prosjektgruppe med seks fagpersoner fra de tre profesjonsorganisasjonene. I tillegg har styringsgruppa med de fire deltagerorganisasjonene presisert anbefalinger for videre arbeid. Arbeidet med rapporten er støttet økonomisk av HOD.

Rapporten er ment som ”et grunnlag som kan forberede forsøk, utvikling og utbredelse av gode modeller for hjemmerehabilitering i de kommunale omsorgstjenestene.” (Sitat fra tildelingsbrev fra HOD). Rapporten gir eksempler på god praksis og inkluderer mange referanser (hyperlinket til fulltekst artikler). Forhåpentlig er dette en god start for kommuner som vil vite mer, eller er i planleggingsfasen for etablering av hverdagsrehabilitering. Rapporten avdekker at det er lite forskning om hverdagsrehabilitering, men noen godt dokumenterte studier (Kjellberg, Gustafsson, Månsson) og svært mange rapporter fra erfaringer i ulike svenske og danske kommuner.

Prosjektgruppa skiller mellom hverdagsmestring som et tankesett og hverdagsrehabilitering som arbeidsform.

  • Tankesettet hverdagsmestring  kan være felles med mange ulike arbeidsformer, og kjennetegnes med at en vektlegger den enkeltes mestring i  hverdagen uansett funksjonsnivå. Innsatsteam, hjelpemiddelformidling, forbyggende hjemmebesøk, fallforbygging, hjemmetjenester med mer kan alle ha hverdagsmestring som overbyggende tankesett.
  • Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering mens brukeren bor i eget hjem. Den starter med spørsmålet: Hva er viktig for deg nå? For mange dreier det seg om å mestre hverdagsaktiviteter. I hverdagsrehabilitering er innsatsen tverrfaglig. Ergoterapeuter og fysioterapeuter, samt sykepleiere med rehabiliteringskompetanse, er faglige pådrivere og står for opplæring av pleiere og hjemmehjelpere. Hverdagsrehabilitering er basert på en intensiv innsats i oppstarten, og gradvis avvikling av opptrening etter som aktivitetsfunksjonen bedres.

Rapporten oppsummerer prosjektgruppas anbefalte suksesskriterier i fire hovedpunkter som er tydeligere presisert i rapporten:

  • Hverdagsrehabilitering må være støttet av kommunens ledelse og ha klare målsettinger
  • Kommunene har planlagt hverdagsrehabilitering med tilstrekkelig og riktig kompetanse
  • Hverdagsrehabilitering er tverrfaglig forpliktende.
  • Hverdagsrehabilitering tar utgangspunkt i innbyggers ønsker og individuelle mål

Styringsgruppa har i tillegg presisert sine anbefalinger (side 5 i rapporten) bla:

  • Skal man lykkes, må det være politisk eierskap og vilje til endring av kultur i helse- og omsorgstjenesten med større vektlegging av hverdagsmestring. Det er en utfordring med ulike faglige kulturer hos rehabiliteringspersonale og pleiepersonale. Derfor er det viktig å utvikle arbeidskulturer med felles verdigrunnlag, gjensidig forståelse og respekt.
  • Innføring av hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering vil kreve at kommunene har en god grunnbemanning av ergoterapeuter og fysioterapeuter samt sykepleiere med rehabiliteringskompetanse. Kompetansen bør styrkes på en slik måte at andre tjenester ikke svekkes.Det vil derfor være behov for statlig økonomisk støtte til igangsetting av modeller som understøtter hverdagsmestring.
  • Det er behov for å samle internasjonal forskning om gjennomføring, effekt og gevinster ved hverdagsrehabilitering og lignende modeller med hverdagsmestring. Det er særlig behov for sammenlignbar forskning av norske erfaringer i ulike norske kommuner. Et slikt arbeid bør støttes og koordineres sentralt.
  • Det vil fortsatt være viktig å opprettholde og videreutvikle fysiske og elektroniske nettverk for erfaringsutveksling innen dette feltet. Hverdagsrehabiliteringssiden på Facebook anbefales derfor videreført. I tillegg bør det utvikles og tilbys både tverrfaglig og profesjonsspesifikk opplæring i både tankesettet hverdagsmestring og arbeidsformen hverdagsrehabilitering.

Styringsgruppa har for øvrig vedtatt  å fortsett samarbeidet om prosjekt ”Hverdagsrehabilitering i Norge” for 2012-13.

Som leder i prosjektet vil jeg rette en stor takk til prosjektgruppa som virkelig har bidratt til å utvikle en felles faglig plattform med denne rapporten; Lise Færevaag og Hege Butli (Norsk Sykepleierforbund), Malene Haneborg (senere Eline Rygh) og Randi Grandbo (Norsk Fysioterapeutforbund) og Toril Laberg (Norsk Ergoterapeutforbund). 

Om Nils Erik Ness

Tidligere forbundsleder Norsk Ergoterapeutforbund, tidligere førstelektor NTNU, Ergoterapeut
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized og merket med . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s