Statsbudsjettet – et bedre tilbud for eldre?


Formålet med samhandlingsreformens er bla å prioritere helsefremmende og forebyggende arbeid, re/habilitering og brukerinnflytelse. Det skal satses mer på å redusere sykelighet og øke egenmestring. Helse-og omsorgsdepartementets del av statsbudsjettet sier at regjeringen vil sikre full sykehjemsdekning innen 2015 ved at alle som trenger heldøgns omsorg skal få dette. Det vises samtidig til stor variasjon i utnyttelsesgraden av sykehjemsplassene i norske kommuner. Kommuner med høy dekningsgrad kan ha problemer med å skaffe ledig plass når de trenger det om gjennomstrømmingen er lav, mens kommuner med høy gjennomstrømming og lavere dekningsgrad kan ha ledige plasser til disposisjon (s 160). Statsbudsjettet nevner at innen hjemmetjenestene er det først og fremst hjemmesykepleien som vokser, og viser til en rapport fra Helsedirektoratet der det blir pekt på at kurative og medisinske tjenester blir prioritert framfor forebyggende tiltak, praktisk bistand og sosiale tjenester (s 157).

Norsk Ergoterapeutforbund mener det er nødvendig med sykehjem og pleie for alvorlig syke. Dette må imidlertid sees i sammenheng med mulighetene for å forbygge, utsette eller hindre behov for pleie og sykehjem. Når samhandlingsreformen vektlegger forebygging og rehabilitering er det et paradoks at de viktigste tiltakene for eldre er full sykehjemsdekning. Det er behov for nytenkning innen eldreomsorgen, ikke nødvendigvis mer av det samme, jamfør NOU 11:2011 Innovasjon i omsorg. Hverdagsrehabilitering innebærer trening og tilrettelegging i brukerens egne omgivelser for å øke trygghet og selvstendighet. Ved at en tilbyr forebygging og rehabilitering i brukerens eget hjem blir også treningen rettet mot mestring av de aktiviteter som trengs i hverdagslivet. Samtidig kan en tilrettelegge med velferdsteknologi (eks hjelpemidler for kognisjon og bevegelse) og boligtilpassing for å bedre trygghet, ferdigheter og organisering av hverdagen. Dette er verdig omsorg der mennesker får leve lengst mulig i egne liv, og behovet for sykehjem reduseres.

Hverdagsrehabilitering er i stor grad gjennomført i Danmark og Sverige hvor en også har dokumentert effekt i forhold til tjenestekvalitet, brukertilfredshet og økonomiske besparelser bla av forskningspublikasjoner fra Dansk Sundhedsinstitut (Kürstein Kjellberg 2011) og Socialstyrelsen (Gustafsson mfl 2010). (Se litteraturoversikt på Ergoterapeutforbundets nettsider.) Det er også gjort systematiske forsøk i Nittedal og Bærum (Lybye Nordenberg 2003). Nittedal gikk fra å betale for sykehjemsplasser utenfor kommunen til å redusere antallet sykehjemsplasser ved å vektlegge forebygging og rehabilitering. Danmark har ifølge Otterstad (Sykepleien 2011 nr 8 ) færre sykehjemsplasser, men flere kommunale ergoterapeuter og fysioterapeuter. Dette er en forutsetning for å lykkes med hverdagsrehabilitering.

En er vel bedre i tråd med samhandlingsreformen om en satser på hverdagsrehabilitering fremfor sykehjem? Det tror vi i Norsk Ergoterapeutforbund, og følger opp med tilbakemeldinger på statsbudsjettet og innspill til Stortingets helse-og omsorgskomite.

Om Nils Erik Ness

Tidligere forbundsleder Norsk Ergoterapeutforbund, tidligere førstelektor NTNU, Ergoterapeut
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized og merket med , , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s