Glede over ny helse og omsorgstjenestelov, men frykt for mindretallets forslag


Jeg holder pusten. Flertallet i stortingets helse og omsorgskomite (HOK) er innstilt på profesjonsnøytral lov, noe Norsk Ergoterapeutforbund har støttet. Likevel er skuffelsen nesten ikke til bære over at mindretallet i HOK likevel foreslår en oppramsing av yrkesgrupper der ergoterapitjenesten ikke er med. Norsk Ergoterapeutforbund mener kvalitet i helsetjenesten skal beskrives med innhold og ikke yrkestittel, og at dette må tydeliggjøres i forskrift. Om vi på nytt får en profesjonsoppramsing uten ergoterapeuter vil det være verst tenkelige scenario for rehabiliteringstjenesten.

Norsk Ergoterapeutforbund har i løpet av høsten særlig jobbet i forhold til de nye lovene, med vekt på habilitering og rehabilitering; Slagordet har vært Trening og tilrettelegging før pleie; hjemmerehabilitering og arbeidsrehabilitering er sentralt. Vi har skrevet grundige høringsdokument og hatt muntlige og skriftlige innspill til samtlige partier i HOK. Vi har hatt innspill direkte til regjeringspartiene og vært i møte med samlet helse og omsorgskomite. Det var med glede vi registreret at Norsk Ergoterapeutforbund er referert og sitert flere ganger i forarbeidet til lovteksten (Prop 91L). I går kom HOK med 3 innstillinger, til ny folkehelselov, ny helse- og omsorgstjenestelov, og til ny nasjonal helse- og omsorgsplan. 14.juni skal skjebnen avgjøres i Stortinget.

Komiteens innstillinger er samtidig et signal på hvor godt Norsk Ergoterapeutforbundet har nådd frem med argumentene! Og her er det faktisk mye vi liker og som også ligner befriende godt på våre egne formuleringer (!). Jeg tør likevel ikke juble før 14.juni.

Sitatene under fra HOKs innstillinger er derfor utmerket grunnlag for videre innspill på forskrifter og retningslinjer (noe vi allerede er i gang med) uansett vedtak i Stortinget.

Sitet fra innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven):

  • ”Komiteen understreker at kommunal rehabilitering skjer både i institusjoner og hjemme hos pasienter og brukere, og at Nasjonal helse- og omsorgsplan også vektlegger dette. Komiteen understreker at god rehabilitering krever tverrfaglighet, og at ergoterapeuter og fysioterapeuter er blant de faggruppene som er relevante for den kommunale rehabiliteringstjenesten. Slik kompetanse vil etter komiteens mening være viktig for å trene opp pasienter og brukere til å mestre daglige gjøremål. ”
  • Disse medlemmer (Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ) vil derfor presisere at i et rehabiliteringsforløp er opptrening av vesentlig betydning både fysisk, kognitivt og sosialt. Disse medlemmer merker seg at opplæring i dagliglivets gjøremål nå er tatt ut av lovteksten, men vil understreke at dette i et rehabiliteringsforløp er et så vesentlig moment at det må inngå i en forskriftsfesting.
  • Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti viser til at innholdet i denne tjenesten kan reguleres gjennom forskrift, og disse medlemmer forventer at viktigheten av blant annet arbeidsrehabilitering defineres der.

Siteta fra innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015);

  • Komiteen mener det er behov for en sterkere satsing på rehabilitering og habilitering.
  • Komiteen vil understreke at god rehabilitering og habilitering krever tverrfaglighet og bruk av ulike yrkesgrupper. Fysioterapeuter, manuellterapeuter, logopeder og ergoterapeuter er her viktige yrkesgrupper.
  • Komiteen vil peke på at kommunene må kunne tilby gode og varierte rehabiliterings- og habiliteringstjenester, og støtter at Nasjonal helse- og omsorgsplan vektlegger dette. Ikke minst vil slike tjenester være av betydning for en stadig voksende eldre befolkning, som gjennom god, tverrfaglig rehabiliteringsinnsats i sitt nærmiljø kan mestre hverdagen i eget hjem så lenge som mulig.
  • Flertallet er enig i dette og viser til at spesielt kronikere vil ha behov for rehabiliteringstjenester som går over tid, og dermed ha større nytte av at slike tilbud finnes i eget nærmiljø, i tillegg til den spesialiserte rehabiliteringen.
  • Komiteen vil peke på at kommunal habilitering og rehabilitering skjer både i sykehjem, i egne rehabiliteringsinstitusjoner og hjemme hos pasienter og brukere.
  • Komiteen viser til Helsedirektoratets strategi for habilitering av barn og unge og vil understreke at det er viktig med individuelt tilpassede rehabiliterings- og habiliteringstilbud. Unge mennesker med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse har særlige utfordringer i en sårbar fase i livet. Komiteen vil understreke at god rehabilitering og habilitering krever tverrfaglighet og bruk av ulike yrkesgrupper. Fysioterapeuter, manuellterapeuter, logopeder og ergoterapeuter er her viktige yrkesgrupper
  • På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer (Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti) følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen fremme en nasjonal opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering etter modell fra opptrappingsplanen for psykisk helse.

God pinse!

Om Nils Erik Ness

Tidligere forbundsleder Norsk Ergoterapeutforbund, tidligere førstelektor NTNU, Ergoterapeut
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized og merket med , , , . Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s